Nyheter

  • Hjem
  • Nyheter
  • Invitasjon til årsmøte Rena alpinklubb 2014

Invitasjon til årsmøte Rena alpinklubb 2014

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2014

RENA ALPINKLUBB

 

Det avholdes årsmøte for Rena alpinklubb den 18.5.15. kl. 1800. Sted for årsmøte blir Høgskolen i Hedmark, Rena.

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet avholdes.

 

Mvh Styret v/ leder Sissel Berge