Nybegynnere med gjennomført skiskole eller tilsvarende ferdigheter.

Gruppe Gul har hovedfokus på at det skal være gøy å stå på ski.

Gruppe blå fokuserer på videreutvikling av viderekommende utøvere

Gruppe RØD er beregnet for de som bedriver konkurransealpint

For de som driver frikjøring og som trikser på hopp, bokser og rails - ikke aktiv

Aktuelle saker

Rena Alpinklubb

RENA ALPINKLUBB er en klubb med ca 350 medlemmer og vi har ca 115 aktive medlemmer i alderen 3 – 50 år. Klubben har aktivitetstilbud stort sett hele året. Klubben er dugnadsdrevet av foreldre.

 

Historie
Rena alpinklubb ble første gang stiftet høsten 1980 og skulle da være pådriver for og drifte og bygge bakken i Digeråsen. Rena Alpinklubb hadde da på det meste 200 medlemmer. Gruppen ble lagt ned da det drøyde med og bygge alpinbakken.
Rena alpinklubb ble igjen stiftet 151190 og var aktive til ca 1996 ( betalte siste kontingent til Hedmark Idrettskrets )

Nyere Historie
Etter en tids sondering så satte Stein Berge og Moujo Filipovic  i gang med nybegynnerkurs og alpintrening i Digeråsen januar 2003, dette mest for og se om det var noen interesse for dette. Første samling var det med 45 barn i alderen 4 til 13 år, og på det meste på tirsdagene var det 50 barn, Gjennomsnitt var det ca 35 barn på hver samling. Vi hadde i gang tre trenere som også jobbet på frivillig basis og flere foreldre som hjalp til slik at det ble en fin stemning i voksengruppa også.

Vi har vokst seg svært stor på rekordtid. I 2004 mottok klubben Hedmark Skikrets’ rekrutteringspris. Pr 2009 var medlemstallet 250.  RAK satser på høy kvalitet både i bredde og spissing.  Klubben er kjent for å stille med størst antall løpere i kretsrennene, og har stor bredde i løpersammensetning og i aktivitetstilbud. Klubben driver også sommertrening, og legger vekt på et variert og utfordrende sportslig tilbud.

RAMP
Gjennom et forstudium er det foretatt idéutvikling til et nytt arrangementskonsept: Rena Alpinklubb Multisportsprogram (RAMP). Prøvearrangementer er gjennomført, med deltakere fra alpinklubber i Oslo-regionen samt lokale utøvere.  Arrangementene har blitt eksepsjonelt godt mottatt, og vil ha et kommersielt potensiale dersom konseptet blir videreutviklet og profesjonelt organisert.

Bilder fra galleriet