Nyheter

Invitasjon til årsmøte Rena alpinklubb 2014

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2014

RENA ALPINKLUBB

 

Det avholdes årsmøte for Rena alpinklubb den 18.5.15. kl. 1800. Sted for årsmøte blir Høgskolen i Hedmark, Rena.

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet avholdes.

 

Mvh Styret v/ leder Sissel Berge