Nyheter

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2015 - RENA ALPINKLUBB

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2015

RENA ALPINKLUBB

 

Det avholdes årsmøte for Rena alpinklubb den 31.3.16. kl. 1800. Sted for årsmøte blir Høgskolen i Hedmark, Rena.

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

 

Mvh Styret v/ leder Sissel Berge