Nyheter

Innkalling og saksliste Årsmøte 2016

Innkalling Årsmøte Rena Alpinklubb

 20.03.2017 kl 18.00 på Høyskolen på Rena

 Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av ordstyrer.
  • Gjennomgang av årsberetning
  • Regnskap
  • Valg
  • Innkommende saker.

Kaffe/te og noe å bite i. Alle er hjertelig velkomne.

Styret.