Dugnader

DUGNADER. Klubben ønsker å være et lavterskeltilbud der alle har mulighet og råd til å være med. Klubben har derfor lav treningsavgift, og for de som deltar på trening er skiskolen gratis. Vi betaler påmelding til renn. For å få til dette er vi avhengig av at foreldre stiller opp på dugnader. Klubben har to dugnader vi satser på, dette er Birkebeinerrittet og 2 helger med tråkking ifm hopprenn i Renabakken. I tillegg arrangerer vi renn hvor vi er avhengige av dugnadshjelp fra foreldre.