Om Rena Alpinklubb

     

RENA ALPINKLUBB er en klubb med ca 100 medlemmer og vi har ca 50 aktive medlemmer i alderen 3 – 17 år. Klubben har aktivitetstilbud stort sett hele året. Klubben er dugnadsdrevet av foreldre.

 

Historie
Rena alpinklubb ble første gang stiftet høsten 1980 og skulle da være pådriver for å drifte og bygge bakken i Digeråsen. Rena Alpinklubb hadde den gang på det meste 200 medlemmer. Gruppen ble lagt ned da det drøyde med å bygge alpinbakken.
Rena alpinklubb ble igjen stiftet 15.11.90. og var aktiv til ca 1996 ( betalte siste kontingent til Hedmark Idrettskrets )

Nyere Historie
Etter en tids sondering satte Stein Berge og Moujo Filipovic i gang med nybegynnerkurs og alpintrening i Digeråsen i januar 2003, mest for å se om det var noen interesse for alpinaktivitet i området. På første samling var det med 45 barn i alderen 4 til 13 år, og på det meste på tirsdagene var det 50 barn, gjennomsnittlig var det ca 35 barn på hver samling. Vi hadde tre trenere som jobbet på frivillig basis, og flere foreldre som hjalp til, slik at det ble en fin stemning i voksengruppa også.

Klubben vokste seg svært stor på rekordtid. I 2004 mottok klubben Hedmark Skikrets’ rekrutteringspris. Pr 2009 var medlemstallet 250. RAK satser på høy kvalitet både i bredde og spissing. Klubben har vært kjent for å stille med størst antall løpere i kretsrennene, og har stor bredde i løpersammensetning og i aktivitetstilbud. Klubben driver også sommertrening, og legger vekt på et variert og utfordrende sportslig tilbud.

RAMP
Gjennom et forstudium ble det foretatt idéutvikling til et nytt arrangementskonsept: Rena Alpinklubb Multisportsprogram (RAMP). Prøvearrangement ble gjennomført, med deltakere fra alpinklubber i Oslo-regionen, samt lokale utøvere.  Arrangementene har blitt eksepsjonelt godt mottatt, og vil ha et kommersielt potensiale dersom konseptet blir videreutviklet og profesjonelt organisert. RAMP er gjennomført en rekke ganger, og NTG Lillehammers Alpin og NTG Askers Alpin utøvere var faste deltakere i flere år.