Ramp

Gjennom et forstudium ble det foretatt idéutvikling til et nytt arrangementskonsept: Rena Alpinklubb Multisportsprogram (RAMP). Prøvearrangement ble gjennomført, med deltakere fra alpinklubber i Oslo-regionen, samt lokale utøvere.  Arrangementene har blitt eksepsjonelt godt mottatt, og vil ha et kommersielt potensiale dersom konseptet blir videreutviklet og profesjonelt organisert. RAMP er gjennomført en rekke ganger, og NTG Lillehammers Alpin og NTG Askers Alpin utøvere var faste deltakere i flere år

Mer informasjon om RAMP og arrangementet vil komme.